Valgprogram KV13: Nye ideer og bedre løsninger

 

Du skal snart til at sætte dit kryds og dermed bestemme, hvem der skal i byrådet. Jeg stolt af at stå i spidsen for en stærk liste med dygtige og initiativrige kandidater. Vi repræsenterer både erfaring og fornyelse – og vi står for nye ideer og bedre løsninger, der vil bringe vores kommune videre.

I dette valgprogram kan du læse en række af vore konkrete forslag, som vil gøre Helsingør Kommune til et endnu bedre sted at bo og leve i. Gennemførelsen af vort valgprogram vil igen skabe gang i kommunen, som dermed bliver det sted, man vælger at flytte til med sin familie, som ung eller for at nyde sit otium. Med vores offensive erhvervspolitik vil der komme flere private arbejdspladser og dermed vækst. Skal der være penge til f.eks. gode skoler og en anstændig pleje for de ældre, skal der gang i vækst og udvikling. Helsingør Kommune skal være den kommune, hvor erhvervslivet etablerer sine arbejdspladser, hvor langt flere unge kan tage en uddannelse, hvor der er et topmoderne sundhedshus, og hvor vi hurtigt hjælper dem, der har behov.

Et kryds på liste C vil også betyde et byråd, der kan samarbejde. Som borgmester vil jeg få den dårlige stemning i byrådet afløst af et bredt samarbejde, der kan bringe Helsingør Kommune videre. Du har som borger krav på politikere, der tænker fremad, er modige og kan samarbejde med andre partier. Dermed er vejen banet for nødvendige og holdbare løsninger.

Jeg ser frem til den 19. november, hvor vi skal i stemmeboksen. Jeg håber, du vil give liste C med mig som borgmester muligheden for at gennemføre nye ideer og bedre løsninger.

Alle børn fortjener en god barndom

Gode daginstitutioner er med til at bane vejen for en god skolestart og videre succes i skolelivet. Derfor skal institutionerne være et sted, hvor forældrene trygt kan aflevere deres børn med vished for, at børnene også modtager læring. 

Vi vil:

 • Have fagligt stærke vuggestuer og børnehaver med gode normeringer, masser af motion, udvikling og hvor forældre og pædagoger har reel indflydelse.
 • Afskaffe de centralt fastlagte lukkedage. De er bøvlede for både forældre og børn.
 • Hjælpe de mange pendlerne ved, at der også er daginstitutioner med mere fleksible åbningstider.

 

Stærke lokale folkeskoler og mere uddannelse

En god folkeskole er et vigtigt skridt for at vores børn og unge får de bedste muligheder for at klare sig godt i livet. Vi har sat os det mål, at folkeskolen i Helsingør Kommune skal blande sig med landets bedste – og vi stræber efter at komme i top 10. Det kræver gode rammer med et klasseloft på 24 elever, et godt samarbejde mellem forældre og lærere, samt høj faglighed.

Vi  vil:

 • Kæmpe for at bevare de lokale skoler. Vi ønsker skolenavnene tilbage i stedet for de fjollede afdelingsbetegnelser.
 • Genindføre forældrebestyrelser på hver skole (dét, der i dag betegnes som afdelinger). Forældrene skal have direkte indflydelse på deres børns skoledag.
 • Have sikkerheden i højsædet. Vi skal trygt kunne lade vores børn cykle til og fra skole.
 • Fastholde, at lektiecafeerne er frivillige, så forældrene fortsat har mulighed for at læse lektier med deres børn.

Derudover vil vi arbejde for, at der kommer flere uddannelser til Helsingør. Det vil give vores unge bedre muligheder og skabe mere liv i kommunen. Vi vil bl.a. arbejde for et levende Campus Helsingør med flere uddannelsesmuligheder, og hvor Erhvervsskolen styrkes ved, at vi får flere uddannelser, herunder håndværkeruddannelser, til byen.

Tryghed om borgernes og familiernes økonomi

Vi vil skabe tryghed om alles økonomi ved at sikre en sund økonomi i Helsingør Kommune. Desuden vil vi sænke de høje afgifter samt grundskylden, som vejer tungt i familiernes økonomi – især efter et rødt flertal i byrådet hævede boligskatterne i år.

Det er nødvendigt med prioriteringer, hvis der skal være penge til de investeringer, som sætter gang i væksten, skaber flere arbejdspladser og forbedrer velfærden. Vi har modet til at prioritere, hvor vi selvfølgelig vil inddrage borgere og brugere. Vi vil nedsætte en arbejdsgruppe, der skal gennemtrevle alle områder af den kommunale forvaltning for at finde frem til, om vi kan gøre det smartere, bedre og billigere sammenlignet med de bedste kommuner. Dermed får vi mere ud af ressourcerne, sikrer bedre kommunale arbejdspladser og kan gøre det billigere at bo i kommunen.

Det er vigtigt, at de ansatte i kommunen glæder sig til at gå på arbejde. Hver dag. Det giver bedre velfærd og service for borgerne. Derfor vil vi fjerne bøvl og udfordre reglerne på alle de områder, hvor bureaukratiet skygger for bedre og mere lønsomme løsninger. I dette spændende arbejde vil vi lytte og inddrage kommunens borgere og medarbejderne. For sammen skaber vi de bedste resultater.

Et blomstrende erhvervsliv giver velfærd

Når det lokale erhvervsliv har succes, bliver der skabt flere arbejdspladser og mere velfærd. Vores mål er, at Helsingør skal være en af de mest attraktive erhvervskommuner i Danmark. Det vil tiltrække nye virksomheder, og fastholde dem vi har. Det betyder flere arbejdspladser, flere praktikpladser til de unge og mere liv til vores kommune.

Vi vil:

 • Gøre det nemmere at drive virksomhed med hurtigere sagsbehandling. Vi vil fjerne unødigt bureaukrati og tåbelige regler, der hæmmer vækst.
 • Gøre det billigere at drive erhverv ved at afvikle dækningsafgiften og sænke andre afgifter, så de matcher med kommunerne i Nordsjælland. Lavere omkostninger er vejen frem, hvis vores kommune skal være erhvervslivets førstevalg.
 • Sikre fagentrepriser, så det lokale erhvervsliv kan byde på, og har mulighed for at vinde, de opgaver, kommunen udbyder. Det vil give flere lokale arbejds- og praktikpladser.
 • Bane vejen for langt bedre dialog og samarbejde. Gør vi det, skaber vi mere vækst og velfærd.

 

En levende kommune med et rigt kulturliv

Helsingør kommune har en lang række historiske kulturperler, som placerer os på verdenskortet. Derfor vil vi styrke de allerede eksisterende kulturelle tilbud, men vi har ambitioner om endnu mere på kulturfronten.  

Vi vil:

 • Sikre et løft af byrummet i Helsingør, bl.a. ved at fjerne graffiti, sørge for bedre belægninger og skabe et torv, der samler. Og vi glemmer ikke de mange andre perler i kommunen, som også trænger til et løft, fx havnene i Hornbæk og Espergærde. Til glæde for os alle og for at tiltrække flere turister.
 • Skabe attraktive strandpromenader og sikre, at den smukke natur bliver brugt mere. Strandene skal være rene, vi skal have ordentlige cykelstier samt flere naturlegepladser.
 • Etablere en torvehal med kulinariske oplevelser – i stil med Torvehallerne på Israels Plads i København. Området ved Toldkammeret vil være et oplagt sted for en kommende torvehal.
 • Bruge de gamle Siemens haller i Helsingør til aktiviteter, der er til glæde for kommunens borgere og som vil tiltrække turister til Helsingør. Hele havneområdet skal summe af liv året rundt – også om aftenen.

 

Mere forebyggelse i den sociale indsats

Alle kan havne i en situation, hvor man har behov for hjælp i kortere eller længere tid. Derfor vil vi sikre hurtig og effektiv hjælp, når der er behov. Uden at gøre borgerne til klienter. Vi er overbeviste om, at langt de fleste sætter pris på at være herre over deres eget liv.

Vi vil:

 • Sætte turbo på den sociale forebyggelse. Det gælder om at investere, før ulykken sker. Vi vil bryde den negative sociale arv ved at være langt bedre til at hjælpe udsatte børn, og vi vil samarbejde med og lytte til de frivillige organisationer, som hver især er eksperter på deres områder.
 • Sikre bedre ældrepleje og retten til at bestemme over eget liv, bl.a. ved at styrke genoptræning og rehabilitering. Målet er, at man selv skal kunne bestemme, hvornår man vil have en kop kaffe, gå ud og handle, gå på toilettet osv. Alle med handicap skal behandles med denne respekt.
 • Sikre attraktive botilbud, når man som ældre vil vælge ny bolig
 • Sætte ind over for ensomhed ved at åbne op for tættere samarbejde med de mange frivillige foreninger i kommunen.

 

Den nære sundhed skal forbedres

Borgerne i Helsingør Kommune skal naturligvis have adgang til ordentlige sundhedstilbud tæt på. Der skal være nem og hurtig adgang til lægehjælp, når uheldet er ude, eller helbredet pludselig svigter. Som kommune skal vi hele tiden kunne tilbyde forebyggende tiltag, som kan forbedre tilværelsen for den enkelte, selvom om han/hun er syg. 

Vi vil:

 • Have et topmoderne sundhedshus i Helsingør. Helst og gerne i det gamle hospital sammen med andre relevante sundhedstilbud, faglige sundhedspersoner og patientforeninger.
 • Indføre genoptræningsgaranti, da vi ved, at jo hurtigere man kommer i gang efter en indlæggelse eller en operation, des hurtigere kommer man sig. Senest én hverdag efter udskrivelse fra sygehuset skal der ligge en klar plan for det kommunale genoptræningsforløb.
 • Starte sunde vaner tidligt. Sunde vaner begynder i barndommen. Derfor skal sund kost, bevægelse og motion være en fast del af aktiviteterne i børnehaverne og skolerne.

 

Bedre muligheder for det frivillige foreningsliv

Et aktivt fritidsliv skaber øget livskvalitet. Derfor vil vi i langt højere grad end i dag inddrage borgerne i beslutningerne og indgå partnerskaber med frivillige foreninger, der på flere områder er parate med nye og bedre løsninger på udfordringer som f.eks. ensomhed og social forebyggelse. De frivillige ildsjæle skal anerkendes for den kæmpe indsats, de yder inden for idræt, kultur og det sociale område. De er med til at gøre vores samfund rigere.

Vi vil:

 • Sikre de frivillige foreninger gode lokaler i kommunens eksisterende bygninger, hvor de kan holde deres møder, samarbejde med andre og hente information. Det kan ske i et foreningshus, hvor det er de frivillige, der bestemmer.
 • Sætte de frivillige kræfter fri ved at fjerne bureaukrati og regler, der hæmmer lysten til at udføre en personlig indsats.
 • Sikre en bedre udnyttelse af kommunens samlede idrætsfaciliteter i dagtimerne.  
 • Sørge for, at der kun en indgang til kommunen. De frivillige foreninger skal ikke løbe spidsrod fra skranke til skranke. 

 

Tryghed i vores boligområder

En række boligområder har alt for længe været præget af hærværk og utryghed. Det er helt uacceptabelt, at nogle få ødelægger tilværelsen for tusindvis af mennesker i boligområder og andre steder. Det vil vi gøre op med.

Vi vil:

 • Indgå tæt samarbejde med de boligafdelinger, der plages af uro og hærværk. Familierne skal tage ansvar for deres børn – også hvis de laver ballade. I yderste konsekvens må problemfamilier selvfølgelig kunne opsiges og flyttes fra de berørte boligområder.
 • Indføre nul-tolerance over for den ulovlige graffiti, der plager bybilledet – graffitien skal fjernes med det samme.
 • Sammen med de frivillige foreninger sætte ind med sunde fritidsinteresser for børn og unge fra udsatte familier.
 • Styrke Natteravnene, der gør et fantastisk arbejde.

KV13 Konservativt valgprogram

Læs flere politiske oplæg og indlæg her: http://www.c-benedikte.dk/alle-indlaeg/

Se flere politiske oplæg her: https://www.facebook.com/KonservativeHelsingor