Mindre bureaukrati giver mere og bedre velfærd

Hvis vi skal udvikle vores velfærd og sikre anstændig hjælp til de ældre og gode folkeskoler, er der behov for nytænkning. Det er helt forkert, når skolelærere, socialrådgivere, sygeplejersker, politibetjente og pædagoger bruger mellem en halv og to timer af den daglige arbejdstid på bureaukrati. 15 procent bruger endda mere end to timer om dagen. Socialrådgivernes egne undersøgelser viser, at 80 procent af deres arbejdstid går til bureaukrati og administration.

Det Konservative Folkeparti vil gennemføre en lokal tillidsreform. Helt konkret vil vi:

–       Inddrage alle medarbejdere ved at opfordre dem til at komme med deres forslag til afbureaukratisering.

–       Kigge de bedste kommuner over skuldrene og kopiere deres gode erfaringer med afbureaukratisering. F.eks. har Københavns Kommune sagt farvel til stopure og skemaer, der styrer ældreplejen. I stedet kom en mere menneskelig organisering af plejen, hvor medarbejderen har frihed til at vurdere og handle i deres arbejde. De ældre får nu bedre hjælp og efter behov.

–       Udpege institutioner til pilot-institutioner, hvor vi fjerner så mange regler og kontrolmekanismer som muligt, og dermed skaber frontløbere.

–       Gå i dialog med borgere og erhvervslivet om hvor de støder på regler og bureaukrati, der er bøvlede, tidskrævende og som hæmmer udvikling.

–       Bruge udfordringsretten dér, hvor vi ikke bare kan fjerne bureaukrati på grund af statslige regler, men hvor det vil give god mening at gøre tingene på en anden måde. Udfordringsretten giver os mulighed for at fjerne regler, der står i vej for en bedre løsning.

Alt dette stiller krav til lederne og de ansattes faglighed. Og politikerne skal også være med og engagere sig i den lokale tillidsreform. Sammen kan vi skabe langt bedre arbejdspladser, lavere sygefravær samt fastholde og rekruttere dygtige medarbejdere. Andre kommuner har afbureaukratiseret og effektiviseret – og øget serviceniveauet! Det kan vi også!