Konservative vil nedsætte grundskylden

Ejendomsskatten er blevet en tung post i familiernes budget. Det gælder såvel boligejere som den almene boligsektor. Et flertal i byrådet besluttede i 2012, at ejendomsskatterne i år skulle stige med ekstra 13 mio. kroner. I gennemsnit betyder det op mod 2.000 kr. ekstra om året for den enkelte familie oveni den skattestigning, der vil finde sted de næste 5 år, og som løber op i gennemsnit 8.200 kr. om året.

Skattestigningen rammer hårdt, ikke mindst i tider hvor økonomien i husholdningerne er under pres. Særligt i en tid, hvor lønstigninger udebliver. Nogle bliver så hårdt ramt, at de må sælge deres bolig. Derfor vil Det Konservative Folkeparti rulle skattestigningen tilbage.

En lavere grundskyld vil også give os bedre mulighed for at tiltrække nye børnefamilier til kommunen. Det er blevet meget dyrt at bo i Helsingør Kommune. Dyrere end Fredensborg Kommune, der har en meget lavere grundskyld. Der er sikkert børnefamilier, der vælger Fredensborg frem for Helsingør Kommune, da det er billigere at bo dér ligesom man kommer hurtigere til København med Kystbanen. Hillerød Kommune har den laveste grundskyld i Nordsjælland, og mange vælger derfor Hillerød frem for Helsingør. En lavere grundskyld i Helsingør Kommune er sund fornuft.