Stærke lokale folkeskoler og flere uddannelser

En god folkeskole er et vigtigt skridt for, at vores børn får de bedste muligheder for at klare sig godt i livet. I Det Konservative Folkeparti har vi sat os et klart mål – folkeskolen i Helsingør Kommune skal blande sig med landets bedste. Det kræver gode rammer med et klasseloft på max 24 elever, et godt samarbejde mellem forældre og lærere, samt høj faglighed.

Vi vil kæmpe for at bevare de lokale skoler, hvor der skal være tæt fagligt samarbejde mellem skolerne i skoledistrikterne. Vi vil genindføre forældrebestyrelser på hver skole (dét, der i dag betegnes som afdelinger). Forældrene skal have direkte indflydelse på deres børns skoledag. Det giver et bedre sammenhold og medansvar for, at skolerne fungerer. Og så vil vi genindføre de gamle skolenavne i stedet for de fjollede afdelingsbetegnelser. Ikke engang kommunen kan finde rundt i afdelingsnavnene.

Derudover vil vi arbejde for nye uddannelser til Helsingør på et Campus Helsingør, og at flere unge kan tage en universitetsuddannelse på Campus Helsingborg. Flere uddannelser giver bedre muligheder for vores unge ligesom det betyder, at flere unge vælger at blive i Helsingør Kommune. Det vil skabe mere liv og udvikling.