Sæt de frivillige fri

Kigger vi rundt i vores lokalsamfund vil vi hurtigt opdage, hvor stor en indsats frivillige gør for vores fællesskaber. F.eks. forældrene, som bruger timer på at træne børnene og drive idrætsklubberne. Besøgsvennen, som reducerer ensomheden hos ældre, der er blevet alene. Eller når vi glæder os til at opleve Espergærde revyen og ungdomsskolens musical, som er afhængige af de frivilliges store indsats. Men fodboldtræneren, besøgsvennen og de frivillige i kulturverden har en tilsvarende glæde ved at udføre en frivillig indsats, da de mærker, at de gør en kæmpe forskel for andre og får smilene frem.

Frivillighed styrker på smukkeste vis vores lokale fællesskaber. Men frivilligheden har desværre ikke altid de bedste rammer. Og det er ærgerligt, da lysten til – frivilligt – at gøre noget for andre i den grad har skabt det samfund vi har i dag. Tag bare institutioner som eksempelvis børnehaver, krisecentre og plejehjem – de er oprindeligt udsprunget af borgernes egne ideer og initiativer. I dag er de uomgængelige samfundsinstitutioner.

Desværre oplever vi en udvikling, hvor det bliver mere og mere bøvlet at være frivillig, og hvor der nogle gange stilles spørgsmål ved, om frivillige må udføre indsatsen. Det er en udvikling, der risikerer at svække vores fællesskab – og den triste udvikling vil Det Konservative Folkeparti stoppe. Vi vil give bedre rammer, reducere bureaukratiet og indgå samarbejde og partnerskaber med de frivillige foreninger og organisationer.

Ser vi på rammerne, kan der bestemt ske forbedringer. I dag har vi i Helsingør Kommune et rigtig godt frivillighedscenter, som især er rettet mod frivilligt socialt arbejde, og der er også nogle mødefaciliteter rundt om i kommunen. Men frivillighedscenteret lider voldsomt under pladsmangel ligesom der er frivillige sportsforeninger, der holder deres bestyrelsesmøder enten hjemme eller i nogle meget dårlige lokalefaciliteter. Det vil vi gøre bedre. Vi har mange kommunale bygninger i kommunen, og her må det være muligt at finde langt bedre faciliteter for det frivillige foreningsliv. Ikke bare mødefaciliteter, men også bedre mulighed for samarbejde med andre, få fat på information og hjælp. Det kan fx ske i et slags foreningshus, hvor det er de frivillige, der bestemmer. Dette foreningshus skal også fungere som et slags videncenter, hvor de frivillige kan få hjælp og vejledning, hver gang der kommer administrative ændringer eller lignende. Det vil spare masser af de frivilliges tid, som kan bruges på det, de brænder for.

Samtidig vil vi sikre en mere effektiv brug af den kapacitet, vi har i dag, når det drejer sig om sportshaller mv. Der må ikke være tomme sportshaller i dagtimerne, fordi dem, der ellers har fået tildelt tid alligevel ikke bruger den – hver en time skal bruges. Derudover skal vi gøre det nemmere at udøve en frivillig indsats. Væk med bureaukrati og regler, der hæmmer lysten til at udføre en frivillig indsats. Det betyder fx et enklere bookingsystem til lokaler mv. De frivillige foreninger skal ikke løbe spidsrod fra skranke til skranke eller bruge masser af tid I telefonen.

For os at se, skal kommunen indgå et tættere samarbejde med de frivillige foreninger og organisationer. F.eks. samarbejde, der sætter ind over for ensomhed for unge og ældre. Eller styrket samarbejde om at give udsatte børn og unge nogle sunde og spændende fritidsinteresser. Og der kan være tale om partnerskaber – f.eks. med TUBA, der hjælper børn og unge, der er vokset op i hjem, hvor den ene eller begge af forældrene er afhængige af alkohol.

I dag – fredag den 27. september – er det frivillig fredag. Den nationale frivillighedsdag, hvor vi kipper ekstra med flaget og fejrer de mange frivillige. Men det er ikke kun den ene dag om året, vi skal anerkende den store indsats, de mange tusinde frivillige udfører hver dag. Det skal vi gøre hver dag. For det fortjener de. Bedre rammer for den frivillige indsats er også bedre rammer for, at vi kan være noget for hinanden. Og på den måde kan vi skabe et stærkere fællesskab og et bedre lokalsamfund for os alle.

Skrevet af:

Flemming Bech (C), byrådskandidat

Tim Hvolgaard (C), byrådskandidat

Benedikte Kiær (C), borgmesterkandidat