Politisk oplæg: Væk med den ulovlige graffiti

Det Konservative Folkeparti vil den ulovlige graffiti til livs. Der skal sættes en forebyggende indsats i gang, hvor hurtig afrensning er en vigtig del. Dette er en del af Det Konservative Folkepartis valgprogram, der vil indeholde et generelt løft af byrummene i kommunen, baseret på det vi kalder de 5 B’er: Nemlig Beliggenhed, Bygningsfacader, Belysning, Belægning og Beplantning.

Der er ingen tvivl om, at hærværksgraffitien har mange skyggesider udover den ødelægger murværket på husmurene, herunder de mange historiske og fredede bygninger i Helsingør Kommune. Hærværksgraffitien er nemlig ikke alene grimt, ødelæggende for murværket og tegn på forfald. Den ulovlige graffiti skaber også utryghed. Undersøgelser og forskere fremhæver, at det ikke handler om, at folk er bange for dem, der udøver hærværksgraffitien, men derimod at mange tænker, at hvis der kan males graffiti i en bydel, så kan der også begås andre forbrydelser.

Og så koster graffitien rigtig mange kroner. Den er dyr at fjerne, den er med til at give et dårligere image for et område og er på ingen måde fremmende for mere turisme, snarere tværtimod. Så der er masser af gode argumenter for en styrket indsats over for den ulovlige graffiti.

Vores forslag til en styrket indsats tager udgangspunkt i nul-tolerance tankegangen, der har sit udspring i den såkaldte ”broken windows theory” – eller de knuste vinduers teori, som går ud på, at tegn på uorden og rod avler mere rod og uorden.

Indsatsen indeholder følgende punkter:

  • Væk med graffitien i en fart

Hurtig og effektiv afrensning af den ulovlige graffiti har en stærk forebyggende effekt. Derimod tiltrækker steder, hvor der i forvejen er graffiti, ny graffiti. Hvis graffitien hurtigt fjernes, så er erfaringen, at der er mindre sandsynlighed for, at den kommer igen. Hærværksmændene giver til sidst op.

Helsingør Kommune skal afrense de kommunale bygninger, vejskilte, legepladser, bænke, skraldespande og meget mere. Det skal ske hurtigt og effektivt, så kommunen fremstår som et godt eksempel. Det vil vi sikre, at det også sker! Grundejerne, andelsforeninger og boligforeninger er selv ansvarlige for at holde facaden fri for graffiti. Og her mener vi, at kommunen skal være offensiv for at sikre, at det også sker blandt andet gennem hotlinen ”Giv et Praj” og en 1-årig pulje, der skal fremme hurtig afrensning.

En hurtig afrensning af den ulovlige graffiti kan mest effektivt ske ved at tegne abonnement hos graffitiafrensningsfirmaer. Et abonnement indeholder typisk en førstegangsafrensning med efterfølgende coating af facade. Coatingen er en form for imprægnering, for eksempel en vandbaseret voks eller et sukkerbaseret præparat, som forhindrer spraymalingen i at trænge ind i murværket. Efterfølgende tilser og afrenser firmaet facaden, som på grund af imprægneringen kan afrenses hurtigt og effektivt med varmt vand.

For at fremme afrensning af den ulovlige graffiti oprettes hotlinen – Giv et Praj, hvor borgerne over nettet kan fortælle kommunen, hvor tingene ikke er i orden, som f.eks. en facade, der er blevet ramt af hærværksgraffiti. Derudover vil vi gerne afsætte midler til en 1-årig pulje, hvorfra der kan yde tilskud til det første år man som grundejer tilmelder sig en abonnementsordning.

  • Ordentlige omgivelser:

Steder, der er pæne og rene, og som har god belysning, har mindre graffiti. Der er områder i kommunen, der trænger til en hovedrengøring og sikring mod graffiti. Her vil det i bestemte områder være en god ide, hvis børn og unge kan være med til at sætte bygninger i stand, så de føler ansvar for, at der ser pænt ud. 

Derudover skal det af kommunens hjemmeside fremgå klart, hvad man som grundejer kan gøre for at begrænse graffitien. Det kan f.eks. være ved at begrænse adgangen til facaden (anlægge blomsterbed, plante stokroser, buske eller klatreplanter) eller ved at oplyse facaden.

  • Anmeldelse af ulovlig graffiti:

Det er vigtigt, at den ulovlige graffiti anmeldes til politiet. Det skal både kommune og grundejere sikre, at det sker hver gang. Der er alvorlige konsekvenser for dem, der udøver ulovlig graffiti ­– man kan som ung ende med en kæmpe regning som erstatning for alt det man har ødelagt ligesom en plettet straffeattest aldrig er godt. Derfor er det vigtigt, at man der hvor de unge færdes, taler om de konsekvenser, der er ved at male ulovlig graffiti.

  • Indsats over for unge, der er blevet en del af graffitimiljøet

Mange gange er der unge, der kommer fra andre kommuner – måske endda fra Sverige – der udøver den ulovlige graffiti. Men der er også lokale unge, der er blevet en del af graffitimiljøet. De unge under 18 år skal ud af miljøet – og det kan ske ved, at de får en støtteperson/mentor, der hjælper den unge med at få kontakt til andre ungdomsmiljø – det kan f.eks. være en ung, der er aktiv i musik eller idrætslivet.

Fakta

De mest kendte former for ulovlig graffiti er:

Tags: Et tag er graffitimalerens signatur og består som regel af hurtigt malet bogstaver i en enkel streg malet med tusch- eller spray. I København står tags står over halvdelen af al hærværksgraffiti.

Throw up: Et throw up er større end et tag og består af fede spraymalede bogstaver med outline og farvelagt med en enkelt farve.

Piece: Piece er en forkortelse af ordet “masterpiece” (mesterværk). Det er et stort farverigt maleri centreret omkring finurlige bogstaver (kaldet wild style).

Klistermærker: Klistermærker kaldes også stickers og kan være med et tag eller have kommercielle, kulturelle og politiske budskaber.