Politisk oplæg: Ud med bureaukratiet og ind med velfærden

Mulighederne for at øge produktiviteten – dvs. få mere velfærd for de samme penge er mange. Det er i hvert fald budskabet i de mange undersøgelser, der piblede frem i denne uge.

Et tankevækkende bud kom fra de offentlige ansattes hovedorganisationen FTF. Mellem en halv og to timer af den daglige arbejdstid. Så meget bruger hver anden af organisationens medlemmer – skolelærere, socialrådgivere, sygeplejersker, politibetjente, pædagoger og andre offentligt ansatte på papirdokumentation. 15 procent bruger sågar mere end to timer om dagen. Det svarer til 60 millioner timer på bureaukrati om året, viste organisationens undersøgelse. Tænk hvor mange flere hænder vi ville få til velfærdssamfundet, hvis vi fik fjernet bare lidt af alt det bureaukrati.

Ugebrevet Mandag Morgen kom et bud på, at 55 milliarder kroner kan frigives på 10 velfærdsområder i den offentlige sektor med produktivitetsforbedringer og innovation. Her er udgangspunktet, at kommuner og regioner skal gøre som de allerbedste og mest innovative af deres kolleger.

Og der skal være langt mere fokus på mål frem for det hav af dokumentationskrav, der findes i dag, lød anbefalingen fra Produktivitetskommissionen. Skoler, daginstitutioner, ældreplejen og mange andre offentlige institutioner skal i stedet måles og vejes i forhold til, hvordan de klarer sig i forhold til andre sammenlignelige institutioner. Et uafhængigt inspirationshold – eller tæskehold – skal nedsættes til at hjælpe kommuner og regioner, foreslog kommissionen. Hermed kan der findes de 12 milliarder kroner, som regeringen ønsker, lød vurderingen.

Faktisk mener Produktivitetskommissionen og KORA (Kommuner og Regioner Analyse og Forskning), at der et effektiviseringspotentiale på godt 10 procent i den offentlige sektor, hvis politikerne også følger op med initiativer, der fjerner regler og fremme innovationen. Det ligger hermed på linje med analyserne fra MandagMorgen og CEPOS. Set med Helsingør Kommune briller, så mener de, at der er et potentiale på mellem 300 og lidt over 400 mio. kr. Det er vilde beløb – tænk hvis vi ifølge KORA kan finde lidt over 300 mio. kr. – eller bare en del af disse penge ved at gøre det lige så godt som de bedste, vel og mærke uden at forringe servicen. Det bør vi undersøge – det har vi faktisk pligt til!

Hvad skal vi gøre

Der er ingen tvivl om, at der kommer mange flere sammenligningsundersøgelser ligesom vi nok kan forvente tæskeholdet. Det er også store beløb, der er tale om. Så lad os gribe dagsordenen og gå i gang.  Konstruktivt og fordomsfrit. Hvis vi kan få mere ud af de penge, der bliver brugt i dag, så har vi pligt til at sikre, at det sker! Det vil også give råderum til bedre velfærdsydelser, skattelettelser og investeringer i fremtiden. Alt sammen vil være med til at sikre vækst i kommunen.

Derfor vil Det Konservative Folkeparti have nedsat et taskforce, som skal gennemtravle område for område og finde muligheder og potentialer for, at vi kan få mere ud af skatteborgernes penge. Lad os kigge de bedste over skuldrene – og lad os komme med ideer til, hvilket bureaukrati, der skal fjernes.

Målet er, at vi står sammen om dette i det nye byråd. En aftale og et taskforce vil tvinge os til sammen at finde de gode løsninger til at få mere velfærd for pengene. Tænk hvis vi kunne forandre dokumentationshelvedet til et fornuftsparadis med færre regler og mere plads til selvstændigt initiativ. Og jeg kan ikke forestille mig, at der ikke vil være opbakning – for vi står over for store udfordringer, hvor der bliver flere ældre og færre på arbejdsmarkedet, som kan finansiere vores velfærd. Lad os nu blive inspireret af produktivitetskommissionen og alle de andre undersøgelser!