Politisk oplæg: Et levende børneliv og en stærk folkeskole

Alle børn har ret til en god barndom. De har krav på at blive elsket, set og forstået. Det vil give dem de bedste muligheder for at kunne nå deres drømme og blive selvforsøgende som voksne.

Grundlæggende har forældrene ansvaret for at tage vare på deres børn og give dem et godt børneliv. Politikernes rolle er at sikre gode rammer både for den enkelte familie og for de institutioner, hvor barnet opholder sig, mens mor og far er på arbejde. Det Konservative Folkeparti vil investere i den gode barndom ved at sikre, at forældrene kan vælge mellem levende og inspirerende daginstitutioner, og vi vil knokle for, at Helsingør Kommunes folkeskoler kommer til at ligge i top ti i Danmark.

Det er ulykkeligt og kan gå udover børnene, når familier bliver skilt eller støder på sociale udfordringer. Svenske erfaringer viser, at lidt ekstra støtte til førstegangsforældre kan nedbringe antallet af skilsmisser og sociale problemer. Der er ikke tale om støtte i form af penge, men derimod ”vitaminer” til forældrerollen for de nybagte forældre, både mor og far. En ekstra sidegevinst er, at det offentlige dermed sparer masser af millioner af kroner. Sammen med frivillige vil vi derfor gøre brug af de svenske erfaringer med at tilbyde kurser, som man som kommende forældre kan tilmelde sig.

Levende og inspirerende dagtilbud

Daginstitutionerne bliver alt for tit glemt i snakken om, hvordan vi giver vores børn de bedste muligheder i livet. Hos Det Konservative Folkeparti har vi ikke glemt dem. For os er det ikke kun et spørgsmål om, at forældrene trygt kan aflevere deres børn om morgenen. For os er daginstitutionerne også det sted, hvor børnenes nysgerrig skal pirres, hvor de skal kunne udvikle sig, og hvor vi hurtigt kan sætte ind, hvis det viser sig, at der er et barn, der ikke trives. Og når vi taler økonomi, så viser den nyeste forskning, at det er en rigtig god investering at satse på daginstitutionerne – for pengene kommer igen f.eks. i form af mindre kriminalitet, flere gennemførte uddannelser, langt færre penge til specialundervisning, behandling af adfærdsvanskelige børn og passiv forsørgelse. 

Konkret vil Det Konservative Folkeparti:

 • Vinke farvel til centralt fastsatte lukkedage. De er bøvlede for familierne og det er hårdt for børnene at blive passet i andre institutioner, de ikke kender
 • Give reelt frit valg for forældrene, hvilket betyder, at de skal en have reel mulighed for at kunne vælge mellem de typer af pasningstilbud, der er i kommunen. Derfor skal kommune ikke kun fortælle på hjemmeside mv. hvilke kommunale institutioner, der i kommunen – det skal også fremgå hvilke private pasningsordninger, private institutioner mv., der i kommunen. Og for at sikre mangfoldigheden på alle institutioner, skal friplads ordninger også være mulig på de private pasningstilbud
 • Sætte fokus på mobning, så mobning forebygges allerede i vuggestuen og børnehaven 
 • Give udsatte børn en hurtigere hjælp gennem fremskudt indsats, hvor socialrådgivere kommer ud i daginstitutionerne. Det giver et tæt samarbejde mellem det pædagogiske personale og socialrådgiverne, hvilket betyder, at der bliver hurtigere handlet på mistrivsel hos børn. Dermed får børnene – og mange gange også familierne – hurtigere den rette hjælp, hvilket forebygger omsorgsvigt og anbringelser af børn uden for familien
 • Sikre succesfuld inklusion. Når børn med udfordringer skal inkluderes i daginstitutionerne, er det vigtigt med både de rette kompetencer og den nødvendige normering
 • Sikre en effektiv sprogscreening. Den skal ske for de børn, som har behov, og i tæt samarbejde med sundhedsplejersken inden børnene bliver 3-år. Målet er at sikre, at alle børn kan tale dansk, når de begynder i skolen. For kan man ikke dansk, er det svært at lære noget og få nye venner. Kan børn ikke dansk godt nok, er der mulighed for obligatorisk dagtilbud såfremt forældrene ikke vil være med til, at børnene lære dansk
 • Sommeren 2013 bød på mange historier om daginstitutioner, der ikke måtte eller ville servere svinekød for børn, og masser af offentlige institutioner, der serverer halalkød. Det Konservative Folkeparti mener, at det er den helt forkerte udvikling. Vi skal holde fast i danske madtraditioner. Børn i Helsingør Kommune skal selvfølgelig præsenteres for det danske køkken, der også indeholder leverpostej og frikadeller. Og her kan der selvfølgelig tages hensyn til børn, der pga. tro ikke må spise forskellige fødevare – f.eks. jøder og muslimer. Og børn, der har brug for specialkost pga. f.eks. allergi eller sukkersyge, skal selvfølgelig også have det.
 • Sikre de bedste muligheder for læring, motorisk og motion i daginstitutionerne, så alle børn udvikler sig og får stillet deres nysgerrighed. Det kræver de rette fysiske rammer, dynamiske læreplaner og den nødvendige normering
 • Helsingør Kommune har rigtig mange pendlere, Derfor skal være daginstitutioner med mere fleksible åbningstider under forudsætning af, at der er indført et maximalt loft på antallet af pasningstimer

 

Stærke lokale folkeskoler

Vores børn og unge skal have de bedste muligheder for at klare sig godt i livet. Udover kærlige forældre er en god folkeskole et godt skridt på vejen. Det Konservative Folkeparti har sat sig det mål, at folkeskolen i Helsingør Kommune skal blande sig med landets bedste – og vi stræber efter at komme i top ti. Det kræver de rette rammer med klasseloft på 24 elever, godt samarbejde med forældre og lærere og at fagligheden kommer i spil.

Konkret vil Det Konservative Folkeparti:

 • Der skal være skoler, hvor børnene er, og de skal have gode sikre veje til skolen, så vi trygt kan lade vores børn cykle til og fra skole
 • Godt forældresamarbejde er afgørende. Derfor skal forældrene have direkte indflydelse på deres børns skoledag. Det kræver ændringer af skolestrukturen, som i den grad har fjernet børnenes hverdag fra skolernes ledelse og forældrebestyrelserne ligesom den har haft nogle uheldige konsekvenser som utryghed om kommende mulige skolelukninger. Hvis vi skal forvente engagement fra forældrene, ja så skal de også have direkte indflydelse. Derfor: Forældrebestyrelser på de enkelte skoler (det, der i dag bliver kaldt for afdelinger). Forældrene skal have direkte indflydelse på den skole, hvor barnet rent fysisk går. Et stort forælder, elev og lærerengagement er med til at udvikle skolen
 • Gode skoler er vigtige for lokalsamfundene ligesom de sammen med andre faktorer som boligpriser, skatter og afgifter, er afgørende for, om en børnefamilie flytter til kommunen. Vores udgangspunkt er derfor at udvikle de skoler vi har, og ikke afvikle dem. Vi går derfor ikke ind for en lukning af Gl. Espergærdeskole, da den har en god central placering i Espergærde i et attraktivt boligområde for tilflyttere
 • Folkeskolen skal være rummelig, men det kræver inklusion, der virker. I disse år er der rigtig mange børn med udfordringer, der kommer tilbage til folkeskolen. Vi er fuldstændig enige i intensionen med inklusion, men skal det lykkes kræver det faglige kompetencer og den rette normering i form af hjælpelærer/assistenter i klasserne. Ellers begynder en negativ spiral, hvor ingen børn får den fulde nytte ud af undervisningen – hvilket igen betyder, at de stærke forældre trækker deres børn ud af folkeskolen osv. Vi vil derfor undersøge, hvordan det går med inklusionen og styrke indsatsen, der hvor der er behov.
 • Fagligheden er i højsæde i vores skolepolitik ligesom motion og bevægelse sikrer bedre indlæring. Samtidig vil vi sikre, at vikardækningen altid sker med kvalificerede undervisere
 • Lad os få skolenavnene tilbage i stedet for de lange afdelingsbetegnelser. Det skaber identitet at fortælle, hvilken skole man går på, hvorimod et langt afdelingsnavn ikke giver det samme tilhørsforhold ligesom det er svært for børnene at huske
 • Vi vil styrke det frie skolevalg og lade skolerne profilere sig på det de er gode til og give dem mulighed for at differentiere sig fra hinanden under den klare forudsætning, at de lever op til de faglige mål for kommunens skoler
 • Folkeskolen i Helsingør Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads – kun dermed sikrer vi entusiasme og udvikling. Kommunen skal gøre sit til for at sikre god ledelse og at lærere får mulighed højere grad af fleksibilitet til få lov til at tænke ud af boksen. Skal kommunens folkeskole i top, så kræver det godt samarbejde med lærerne, at der lyttes og sikres efteruddannelse, særligt inden for inklusion
 • Vi ønsker stærke offentlige folkeskoler, der skal kunne rumme alle slags elever i Helsingør Kommune. Men vi er ikke modstandere af private skoler. Derudover vil vi undersøge mulighederne og interessen for, at skoler kan omdanne sig til selvejende institutioner såfremt forældrene og de ansatte ønsker det
 • En styrket folkeskole har også en positiv effekt på kommunens image. Når man som børnefamilie kigger efter ny bolig, så bliver der udover huspriser og omkostninger som boligskatter og afgifter også kigget på, hvordan daginstitutionerne og skolerne er. Har vi nogle af landets bedste skoler og attraktive daginstitutioner, så står vi stærkere i konkurrencen om at tiltrække børnefamilier til vores kommune.

 

Flere unge skal have en ungdomsuddannelse

Helsingør Kommune har en stor uddannelsesmæssig udfordring. Lidt mere end hver femte ung i Helsingør Kommune får ikke en ungdomsuddannelse, hvilket er langt flere end landsgennemsnittet. Det er skidt for de unge, da uddannelse er vejen til et godt arbejdsliv. Men det er også en udfordring for kommunen, da manglende uddannelse gør det sværere at få fast arbejde. Det giver nemlig større træk på passiv forsørgelse, flere udgifter til kommunen og manglende skatteindtægter.

En styrket folkeskole vil betyde, at flere unge får en ungdomsuddannelse. Men vi vil også knokle for, at der er gode uddannelsestilbud i Helsingør at vælge imellem for de unge. For nærhed har en betydning for valg af ungdomsuddannelse og uddannelse – nogle gange kan det faktisk være ret afgørende for, at den unge overhovedet får en uddannelse. Derfor vil Det Konservative Folkeparti:

 • Kæmpe for at bevare erhvervsuddannelser i Helsingør ved at indgå et strategisk samarbejde med Erhvervsskolen.  Der er helt enkelt brug for, at den bliver bedre end i dag. Samtidig skal vi have flere uddannelser til skolen i Helsingør. Især skal vi have flere håndværkeruddannelser til Helsingør, hvor vi gerne vil bane vejen for et samarbejde med Helsingborg, da Danmark er kendt for sine håndværkeruddannelser og her bør vi åbne op for flere svenske elever
 • Helsingør skal være en by i Nordsjælland, hvor unge kan uddannelse sig. Det kræver, at Helsingør Kommune bliver langt mere attraktiv for uddannelsesinstitutionerne, så de flytter uddannelser til byen. Det kræver busforbindelser til skolerne og gode studieboliger til de unge ligesom rammer for en levende og inspirerende studenterkultur skal være til stede. Unge skaber liv og udvikling for kommunen ligesom flere vælger at bosætte sig efter endt uddannelse