Politisk oplæg: En offensiv erhvervspolitik, der skaber arbejdspladser

Den økonomiske krise har kostet mange arbejdspladser – også i Helsingør Kommune. Det Konservative Folkepartis udgangspunkt er derfor, at vi først og fremmest skal passe bedre på det eksisterende erhvervsliv i kommunen, og derfra sikrer udviklingen.

Vores erhvervspolitik vil være med til at sikre mere gang i hjulene og dermed flere lokale arbejdspladser, praktikpladser og en mere spændende kommune, hvilket vil bane vejen for ønsket om at få besøg af flere turister, som vil give mere omsætning for de handlende og restaurationerne – og dermed betyde flere nye arbejdspladser. Kort sagt: Vores erhvervspolitik vil sætte gang i en positiv spiral, der igen vil placere Helsingør Kommune på landkortet som Nordens Festlige Hjørne.

Og vi har nogle meget klare mål:

  • Kommunernes erhvervsvenlighed bliver målt og vejet flere gange om året – og det er velkendt, at Helsingør Kommune har klaret sig mildt sagt dårligt i disse undersøgelser. Vores mål er, at vi inden 2016 ligger i den bedste tredjedel af kommunerne
  • Vi skal have flere nye arbejdspladser – særligt i de små og mellemstore virksomheder. Her er det også et mål for os, at der også kommer flere praktikpladser ligesom et styrket samarbejde med erhvervslivet skal bane vejen for nye uddannelser, og omvendt skal nye uddannelser tiltrække nye virksomheder og arbejdspladser
  • Og så ønsker vi et langt stærkere og tættere samarbejde med erhvervslivet i kommunen – vi skal arbejde i samme retning! Virksomhederne er vigtige ambassadører – og glade ambassadører kan være med til at tiltrække udvikling til vores kommune. Derfor er det et mål, at kommune og erhvervslov skal indgå i partnerskabsaftaler, hvor vi forpligtige hinanden

Det store spørgsmål er så: Hvordan vil vi nå disse mål?

  

Vi skal have bedre rammevilkår for erhvervslivet

Først og fremmest er det afgørende, at vi passer bedre på de virksomheder vi har. Er de glade og vokser de, så er der bedre mulighed for, at der kommer der nye til.

Vi vil sætte ind på tre områder: Det skal være nemmere at drive virksomhed, det skal være billigere at drive virksomhed og så skal der gang i en tæt dialog, der peger fremad.

Det skal være nemmere at drive virksomhed

One Stop Erhvervsservice har givet forbedringer – men vi skal videre, vi skal levere en endnu bedre service:

  • Ligesom i Københavns Kommune vil vi indføre virtuel sagsbehandling – dvs. at man kan følge sagsbehandlingen af ens byggesag på nettet – man kan se om sagen er modtaget og registreret, hvad er status på sagen og om kommunen venter på yderligere oplysninger, hvornår man kan få svar ligesom man får adgang til afgørelsen ligeså snart, den ligger der. Når man selv kan følge sagen, så kan man bedre planlægge sit arbejde
  • Styrke hjælpen til de lokale virksomheder – f.eks. skal hjælp til generationsskifte på skinner ligesom vi skal tilbyde vejledning i, hvordan man byder på opgaver uden at begå formelle fejl. Det vil også styrke de lokale virksomheder, når de skal byde på udenbys opgaver
  • Vi skal gøre op med bøvl– vi skal turde stille os spørgsmålet: Er der unødigt bureaukrati? Oprydningen skal ske sammen med erhvervslivet. Her kan vi også bruge kommunernes udfordringsret, som gælder indtil udgangen af 2015 – dvs. vi skal søge relevante ministerier om at få fjernet bureaukrati, som vi mener, er unødigt

Det skal være billigere at drive virksomhed 

Det er i dag dyrt at etablere og drive virksomhed i Helsingør Kommune – og desværre dyrere end i nogle af de kommuner vi ligger i skarp konkurrence med. Den går ikke. De lokale skatter, afgifter og gebyrer slår direkte igennem på de lokale virksomheders mulighed for at konkurrere, og dermed mulighed for udvikling, vækst og nye arbejdspladser.

  • Dækningsafgiften skal væk – der skal udarbejdes en plan for at få fjernet dækningsafgiften over en kort årrække 
  • Byggesagsgebyrerne skal være lavere – undersøgelser viser, at vi har høje byggesagsgebyrer, både for erhvervslivet og for private. Lad os da se på, hvordan andre har indrettet sig – f.eks. Faxe Kommune som tager timebetaling i stedet for en fast pris. Faxe Kommune tager 653 kr. i timen og erfaringen er, at det bliver billigere for både erhvervsliv og private. Samtidig bliver kvaliteten af byggeansøgninger højere, da det vil give kortere sagsbehandlingstid og dermed lavere pris
  • Der skal foretages en gennemgang af afgifter og skatter, hvor der sammenlignes med de kommuner vi ligger i skarp konkurrere med. Vi skal være konkurrencedygtige – og viser det sig, at vi rent faktisk er det på en række områder, så skal det frem i lyset

Dialog fremmer forståelse og samarbejde

Sidst men ikke mindst: Der skal gang i en langt bedre dialog – og dermed samarbejde – mellem kommune og erhvervsliv.

Vi ønsker alle det samme – mere udvikling. Derfor skal der etableres en systematik og direkte dialog mellem erhvervsliv og politikerne. Og tilliden skal styrkes, hvilket betyder, at kommunen ikke skal konkurrere med erhvervslivet på områder, der ikke er kommunale kerneopgaver

Investeringer, der peger fremad og skaber udvikling

Udover bedre rammer, mener vi også det er vigtigt, at der sker investeringer, der fremmer udviklingen. Vi har masser af ideer – men jeg skal ikke stå her hele dagen, så jeg vil begrænse mig til at fremhæve tre ting:

Større satsning på vores oplevelser og turisme

Vi har et fantastisk udgangspunkt – sundet, naturen, en unik kulturarv og en række meget attraktive byrum. Vi har de perfekte rammer for at styrke turismen – særligt 1 dags og weekends turismen. Men vi bliver nødt til at støve rammerne af og foretage investeringer – f.eks.:

Helsingør skal have et generelt løft af byrummet baseret på det vi kalder de 5 B’er: Nemlig Beliggenhed, Bygningsfacader, Belysning, Belægning og Beplantning.

Vi mener, at dette er en forudsætning for at kunne tiltrække butikker til centrum af Helsingør by. Men der skal også ske byrumsløft ved andre perler i kommunen – f.eks. Hornbæk Havn og Espergærde havn. For få uger siden blev vi præsenteret for nogle spændende tanker til udvikling af Espergærde – dem skal vi tage udgangspunkt i. Og Hornbæk – her er en af Danmarks bedste strande, så vi skal udvikle Hornbæk, så byen kan give Tisvilde og Gilleleje kamp til stregen i sommersæsonen

Derudover skal Helsingør have en ordentlig strandpromenade, som går fra stationen og videre forbi Kulturværftet og Nordstranden og ud til Gummistranden. Og Helsingør by skal have en attraktiv torvehal med bredt udsnit af lokale fødevarer og små spisesteder. Tænk på, hvis vi kunne få det samme liv og leben, som der er i Torvehallerne på Israels plads i København,

Og så bør der satses mere på at få flere krydstogtskibe til Helsingør, herunder muligheden for en flydende anløbskaj. Ligesom parkeringsudfordringerne skal løses!

Strategisk brug af det gamle hospital

Vi har et forladt hospital ude på Esrumsvej. Der skal fyldes indhold i bygningerne. Det Konservative Folkeparti mener, at der skal sættes gang i et samarbejde om udvikling af det gamle hospital.

Jeg kan sagtens forestille mig samarbejde mellem kommunen, regionen og en lang række private aktører. Og det er muligt at finde frem til et udviklingsprojekt med perspektiv – f.eks. at samle kommunens sundhedsstilbud herunder også genoptræning og rehabilitering. Regionen kommer med sine sundhedsydelser. Der kan også komme praktiserende læger, fysioterapeuter, tandlæger osv., der kan være træningscenter, og vi skal knokle for at få uddannelser inden for rehabilitering og genoptræning til hospitalet.

Det gamle hospital får liv, vi får uddannelser til kommunen og kan begynde at tiltrække virksomheder, der udvikler velfærdsteknologi knyttet til rehabilitering og genoptræning.

Videreudvikle kulturelle flagskibe

Vi skal arbejde videre med kulturelle satsninger med udgangspunkt i dem, der er foretaget. F.eks. det meget spændende filmprojekt og Filmby Helsingør. Jeg ser her masser af muligheder for spændende samarbejde.

Og så skal vi skabe rammerne for at tiltrække flere store begivenheder, konferencer og kongresser. Efter Siemens har forladt de gamle værftshaller har vi fået en fantastisk mulighed. Borgerne skal aflevere deres ideer inden den 13. juni – det var spændende at høre på de mange ideer, da ideprocessen blev sat i gang på kulturværftet. Og mange af ideerne kan sagtens kombineres med vores ønske om, at fremtidige aktiviteter i de gamle haller skal være med til at give mere liv og flere aktiviteter i havneområdet – også om aftenen. Det kan være med til at styrke Helsingør by, de handlende og restaurationerne. Vi så gerne mulighederne for konference- og koncertsal i Hal 14, så Helsingør bliver i stand til at trække større koncerter til byen, som kan trække publikum fra såvel Nordsjælland som Helsingborg

Det var store dele af vores erhvervspolitik, som er en del af vores valgprogram til kommunalvalget. Udgangspunktet for en erhvervspolitik, der selvfølgelig skal udvikles videre – i samarbejde med erhvervslivet.