Mere tillid og større ansvar for resultaterne på skolerne

Skal vi kræve fuld tilstedeværelsespligt for lærerne på folkeskolerne i Helsingør Kommune? Fuld tilstedeværelse betyder, at lærernes arbejde udover selve undervisningen skal finde sted på skolerne, trods vi endnu ikke har de fysiske arbejdspladser klar. Fuld tilstedeværelse kræver, at der skal bruges mange penge på nye mødelokaler, kontorer og skriveborde til lærerne på skolerne. Burde vi ikke hellere bruge de penge på bedre forhold for børnene på nogle af de meget slidte skoler? Det er nogle af de spørgsmål, vi stiller til forvaltningens oplæg til folkeskolereform i Helsingør Kommune.

For det første er vi bekymrede for, at kravet om fuld tilstedeværelse kan gå udover skole-hjemsamarbejdet. Hvordan kan vi sikre, at der ikke er skoler, hvor skolehjemsamtalerne kommer til foregå inden kl. 16? For det kan betyde, at der kan være mange forældre, der ikke kan deltage i samtalerne, da far eller mor ikke kan få fri fra arbejde. For det andet synes vi, at kravet om fuld tilstedeværelsespligt på skolerne emmer af manglende tillid til lærerne. Vi vil hellere stille nogle meget klare krav og mål til lærerne, som de skal opfylde – det mener vi er vigtigere end at de f.eks. retter elevernes stile på skolen end derhjemme. I det hele taget kunne det være en god ide at skele til de kommuner, som enten har eller er på vej til at indgå lokale aftaler med de lokale lærerforeninger.

Der er flere gode ting i skolereformen. Vores børn får flere timer i dansk, matematik og sprog ligesom der kommer mere fokus på bevægelse. Og der er fokus på at styrke det faglige og lærernes kompetencer. Men vi vil gerne have mere ansvar og tillid ind i reformen. Ansvar ud på de enkelte skoler – det, der i dag kaldes afdelinger – hvor lederne sammen med deres ansatte tager flere beslutninger selv. De er tæt på hverdagen, kender deres personale og burde være de nærmeste til at indgå aftaler om efteruddannelse og hvad der er brug for i klasserne. Lad de dygtige ledere få lov til at lede og give plads til, at skolerne kan indrette sig efter, hvad børnene har af behov.

Onsdag i denne uge bliver oplægget til Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune sendt i høring frem til den 28. november. Planen er, at det gamle byråd skal vedtage oplægget den 16. december i år. Men vi har kommunalvalg den 19. november, og det nye byråd begynder sit arbejde den 1. januar 2014. Det Konservative Folkeparti mener, at det bør være det nye byråd, der vedtog den nye plan for skolen – for det er jo det nye byråd, der skal føre planen ud i livet. Derfor vil være bedst, at den også havde ansvaret for beslutningerne. De få ugers forlængelse af processen mener vi kunne bruges på, at høringen også blev brugt til at spørge lærere, pædagoger og lederne, hvor er der bøvlede regler og bureaukrati, som vi kan skrælle væk, så der bliver mere tid til børnene. For det er jo dem, det hele drejer sig om.

Af:

Benedikte Kiær, Morten Westerggard (medlem af Børn og Ungeudvalget, Byrådskandidat C),  Lisbeth Læssøe (skolebestyrelsesmedlem Espergærde Skole, Byrådskandidat C) og Kristina Kongsted (lærer Hellebæk Skolen, Byrådskandidat C)