Hvis det er Fakta, saa benægter a Fakta

Da jeg læste lederen i Helsingør Dagblad den 18. oktober kom jeg straks til at tænke på det gamle ordspil ”Hvis det er Fakta, saa benægter a Fakta”. For lederen giver udtryk for, at den dårlige måling af ejendomsvenlighed blot er erhvervslivets pres på Helsingør Kommunen, og at det endnu ikke er gået op for erhvervslivets lobbyorganisationer, at det går i den rigtige retning. Jeg nægter tro, at såvel Dansk Industri, Ejendomsforeningen Danmark og Dansk Byggeri instruerer deres medlemmer i Helsingør Kommune i, hvordan de skal svare i undersøgelserne og det er forklaringen på kommunens bundplaceringer? Lige så lidt som jeg tror på, at idrætsforeningerne i kommunen er instrueret i, hvordan de skal svare i Danmarks Idrætsforbunds store landsdækkende undersøgelse af foreningernes vilkår. En undersøgelse, hvor Helsingør Kommune i øvrigt desværre kun får en 77. plads.

I stedet for at benægte fakta, så kom hellere ud og tal med de enkelte virksomheder. Hurtigt vil man, som jeg, møde flere, som med rette er utilfredse. Enten har de fået en direkte dårlig behandling eller så har de ikke fået hjælp til at løse deres problemer. Det store problem er, at de simpelthen ikke tør at stå frem! Ja Klaus Dalgas, det tidligere byråds beslutninger (før 2009) om f.eks. Kulturhavnen og Kulturværftet vil give fremdrift. Men vi kan ikke læne os tilbage og afvise de meldinger, der kommer fra erhvervslivet. For skal vi have flere arbejdspladser, er der brug for erhvervslivet. Og vi har brug for flere arbejdspladser, da rigtig mange stadig er arbejdsløse. Det Konservative Folkeparti tager erhvervslivets udmeldinger alvorligt, og vi vil bruge undersøgelserne konstruktivt. For skal vi have flere nye arbejdspladser og flere praktikpladser, skal vi forbedre vilkårene for erhvervslivet.

I Helsingør Dagblad den 19. oktober 2013